• Brief news

Newyddion cryno

Mae busnesau bach a chanolig sy'n seiliedig ar dechnoleg yn cyfeirio at fusnesau bach a chanolig sy'n dibynnu ar nifer penodol o bersonél gwyddonol a thechnolegol i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil a datblygu gwyddonol a thechnolegol, caffael hawliau eiddo deallusol annibynnol a'u troi'n gynhyrchion neu wasanaethau uwch-dechnoleg, er mwyn cyflawni cynaliadwy. datblygu. Busnesau bach a chanolig sy'n seiliedig ar dechnoleg yw'r grym newydd wrth adeiladu system economaidd fodern a chyflymu adeiladu gwlad arloesol. Maent yn chwarae rhan bwysig wrth wella gallu arloesi annibynnol, hyrwyddo datblygiad economaidd o ansawdd uchel a meithrin pwyntiau twf economaidd newydd. Mae ein tair menter yn cael eu cydnabod fel “mentrau bach a chanolig eu seilio ar dechnoleg”, sy'n gadarnhad llawn o'n gallu arloesi Ymchwil a Datblygu a'n gallu i drawsnewid cyflawniad.

Brief news1


Amser post: Ebrill-10-2019